Kodėl verta rinktis tvarkingą, sertifikuotą vaikų žaidimų aikštelių įrangą? Kokius standartus įrangai būtina atitikti?

 

Centrinis Europos standartizacijos komitetas CEN/TC136/SC1 suformavo EN1176 reikalavimus, keliamus vaikų žaidimų aikštelėse statomai įrangai ir dangai tam, kad būtų suvienodintos tarptautinės sistemos ir užtikrintas įrangos saugumas bei palengvinta prekyba tarp šalių.

 

Lietuvoje statant įrangą vaikų žaidimų aikštelėse būtina vadovautis šiais reikalavimais ir aikštelės turi atitikti HN 131 higienos normos reikalavimus. Įranga taip pat turi turėti galiojantį LST EN1176 sertifikatą, o saugi danga - LST EN1177. Dėl šios priežasties ir dėl vaikų saugumo būtina kruopščiai rinktis perkamą įrangą ir įsitikinti, kad įmonė statanti Jūsų aikštelę užtikrina standartų atitikimą.

Prieš naudojantis įranga aikštelė turi praeiti patikrą, kurią atlieka įstaiga, akredituota Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga. Taip pat vykdoma ir kasmetinė patikra.

 

Miestui.lt komanda pastebi klientų (viešų įstaigų, statybinių įmonių, savivaldybių, darželių ir t.t.) norą įrangą įsigyti geriausia kaina neatsižvelgiant į suteikiamas garantijas, standarto atitikmenis (sertifikatus pagal EN1176 ir EN1177).Toks pasirinkimas neretai sukelia daug problemų norint aikšteles priduoti A tipo kontrolės įstaigoms ir vėliau sėkmingai naudotis - inspektoriai dažnu atveju liepia netinkamą įrangą apjuosti stop juosta ir draudžia vaikams ja naudotis arba tiesiog liepia įrangą demontuoti.

Norėdami apsaugoti savo klientus nuo tokių nemalonių patirčių dirbame tik su patikimais gamintojais, sertifikuota įranga ir A tipo patikros įstaigomis. Visada patariame ir padedame klientams pasirinkti saugią, kokybišką ir sertifikuotą produkciją, kurios niekada nereikės apjuosti stop juosta arba demontuoti dėl HN131 ar EN1176.

 

 

Žemiau pateikiami kokybiškos ir nekokybiškos įrangos pavyzdžiai, kurie iliustruoja netinkamą įranga ir/ar jos pasirinkimus:

Atgal į viršų